Featured

Toestemming ouders

Museum Het Schip is verheugd dat u toestemming geeft om het beeldmateriaal dat uw kind maakt te (laten) publiceren en verveelvoudigen ten behoeve van de tentoonstellingen (op initiatief) van Museum het Schip. 

In dit formulier maken wij u bekend met onze wederzijdse rechten en plichten ten aanzien van het beeldmateriaal. Wij vragen u daarom de tekst goed door te lezen en te ondertekenen. U ondertekent dit formulier door uw naam, eventueel e-mailadres, de voornaam van uw kind en de school van uw kind in te vullen en een vinkje te zetten bij "Akkoordverklaring".

Verklaring wettelijk vertegenwoordiger

 • U verleent vrijwillig de medewerking van de in dit formulier gestelde minderjarige aan de opdracht beeldmateriaal te vervaardigen ten behoeve van de website voor Museum Het Schip en verklaart zich bekend en akkoord met de strekking, het doel en het gebruik van het beeldmateriaal;
 • U geeft Museum Het Schip toestemming om: 
  • het beeldmateriaal te verwerken in tentoonstellingen van en/of in samenwerking met Museum Het Schip.
  • het beeldmateriaal op de websites van en/of in samenwerking met Museum Het Schip te (laten) publiceren. 
 • U geeft Museum het Schip toestemming om het beeldmateriaal te gebruiken voor promotie- en communicatiedoeleinden van Museum Het Schip, zowel online als offline.
 • U bent ermee bekend en akkoord dat Museum Het Schip niet gerechtigd is het beeldmateriaal te verwerken, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in enige andere tentoonstelling waar Museum Het Schip geen relatie mee heeft, tenzij dit gebeurt in het kader van de promotie van de eigen tentoonstellingen van en/of in samenwerking met Museum Het Schip zelf. Mochten er derden gebruik willen maken van het beeldmateriaal, dan zal dat alleen gebeuren na uw uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • U bent ermee bekend en akkoord dat het u en/of de in dit formulier gestelde minderjarige uitdrukkelijk niet is toegestaan om op enigerlei wijze mededelingen te doen over de opdracht beeldmateriaal te vervaardigen en/of de samenwerking met Museum Het Schip dan wel over het gebruik van het beeldmateriaal door Museum Het Schip en/of de fotograaf, tenzij sprake is van uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • U bent ermee bekend en akkoord dat Museum het Schip niet verplicht is het beeldmateriaal te verwerken, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke hoedanigheid ook.
 • U bent ermee bekend en akkoord dat aan de opdracht en/of het resultaat geen vergoeding is verbonden.
 • U verklaart zich ermee akkoord dat toepasselijkheid van eventuele voorwaarden, van welke aard ook, uitgesloten is.

Op deze verklaring is Nederlands recht van toepassing, eventuele geschillen die zouden kunnen voortvloeien naar aanleiding van deze verklaring worden uitsluitend behandeld door de rechtbank te Amsterdam. 

Formulier voor akkoordverklaring

Met dit formulier geeft u toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal en de voornaam van uw kind, volgens de verklaring hierboven. De gegevens uit dit formulier wordt via e-mail met veilige verbinding gestuurd naar Museum het Schip. 

U kunt voor één kind toestemming geven. Nadat u op "Verstuur" hebt gedrukt, krijgt u de mogelijkheid om het formulier voor een ander kind in te vullen.

Wat is uw volledige naam?
Wat is uw e-mailadres?
Wat is de voornaam van uw kind?
Wat is je de woonplaats van uw kind?
Wat is de naam van de school van uw kind?
Geeft u toestemming om beeldmateriaal te plaatsen met de voornaam van uw kind en de naam van de school op deze website?
We hebben uw goedkeuring nodig uw verzoek te kunnen afhandelen.
Invalid Input

Museum Het Schip

Oostzaanstraat 45
1013 WG Amsterdam
Dinsdag t/m zondag, 11.00 - 17.00 uur

T: 020 68 68 595
E: planning@hetschip.nl
W: www.hetschip.nl